فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زيبا ساز ،
فیـــــــــــــــــــــرگــــــه (Ferge) - مکمل و فوق برنامه

نام شهرستان / منطقه : زیویه

نام آموزشگاه : دبستان ایمان کهریزه

*

 

********÷÷

نوع آموزشگاه : روستايي            دولتي            غير انتفاعي

نام و نام خانوادگي : زاهد مرادياني             پايه تدريس :پنجم         سمت :  آموزگار

مدرك تحصيلي :فوق دیپلم مدیریت      سابقه تدريس :بیست سال

 

طرح ارائه شده در ارتباط با كدام يك از مصاديق مي باشد :

1-موضوعات درسي              2-استعدادهاي خاص و توانايي هاي فردي               3- محلي و منطقه اي               4-بين المللي

٭٭

٭٭٭٭٭٭

موضوع و نام ماده درسي : علوم تجربی - پایه ی پنجم          درس يا صفحه مورد نظر: زمین نا آرام ( زمین لرزه )                                     نام طرح يا فعاليت :   راه های پیش گیری از زمین لرزه                          مكمل               فوق برنامه

 

٭ با توجه به پیش بینی نشدن حوادث و بلایای طبیعی و قرار گرفتن منطقه ی ما در مسیر خطی زمین لرزه ، لازم است که همیشه امادگی و مهارت های محافظت از خود را بیاموزیم.

تحليل محتوا

( نياز سنجي )دلايل نياز به اين طرح در زير درج مي گردد

 

٭ تقویت علاقه مندی به حس انسان دوستی

 

نگرشي

تعيين هدف

٭ یادگیری مهارت ها در هنگام وقوع زمین لرزه

مهارتي

٭  بحث گروهی در رابطه با راه های محافظت از خود در هنگام زمین لرزه.( نگارش آن به صورت خبرنگاری)

٭ تحقیق و پژوهش در رابطه با گروه های امداد در هنگام زمین لرزه و روش کار آن.

٭  تحقیق و پژوهش در رابطه با میزان خسارت های ناشی از رمین لرزه با توجه به نوع زمین و ساختمان

 

فعالیت های خارج از کلاس

تعيين فعاليت يا فعاليت هاي متناسب با نيازسنجي ارائه شده

٭نقاشی کردن جاهایی که در هنگام زمین لرزه باید از آن دوری کرد.

٭ نقاشی کردن جاهایی که در هنگام زمین لرزه باید به آن ها پناه برد.

٭ طراحی نقشه ی ایران ومشخص کردن نقاط زلزله خیز آن.

فعالیت های کلاسی

1- گروه بندی : از همان گروه های تشکیل شده در آغاز هفته استفاده می شود.تعداد دانش آموزان شرکت کننده در این طرح 16 نفر می باشد که در قالب گروه های 4 نفری فعالیت می کنند . چینش میز و نیمکت های کلاس بایستی  U   شکل باشد تا دانش آموزان رو در رو هم قرار گرفته و فضای بیش تری برای فعالیت داشته باشند.     

2- زنگ علوم تجربی :  ارائه ی گزارش پژوهش به کلاس توسط دانش آموزانی که برای این کار قبلا اعلام آمادگی کرده بودند.(چهار نفر)

3- معلم توضیحات تکمیلی خود را در خصوص چگونگی به وجود آمدن زمین لرزه ، خسارت های ناشی از زمین لرزه ،  استحکام بخشیدن به ساختمان ها ، راه های محافظت  و... ارائه  می دهد.

4- انجام فعالیت عملی ( زنگ هنر) : معلم با در اختیار گذاشتن وسایل لازم به فراگیران و  براساس اطلاعات به دست آمده از پژوهش های کلاسی و ارائه شده که از طرف معلم آموخته اند ، به انجام دادن فعالیت مشغول    می شوند.فراگیران با استفاده از وسایل ( کاغذ ، مداد رنگی و نمایش چندین عکس واقعی ناشی ازوقوع زمین لرزه). سپس باتوجه به یادگیری های گروهی و فردی شروع به نقاشی کردن می کنند.(به صورت گروهی).  یک نفر از فراگیران نیز مسئول یادداشت کردن عوامل اثر گذار در زمین لرزه با توجه به موضوع نقاشی از طریق بحث گروهی می شود . فراگیران با تقسیم فعالیت و تنظیم گزارش مرحله به مرحله از انجام کار خود در رابطه با زمین لرزه می پردازند و پس از تهیه ، آن را بر روی تابلوی کلاسی نصب کرده و هر گروه می تواندنوع فعالیت گروه و مطالب یادداشت شده را برای تمام فراگیران کلاس قرائت نمایند . در پایان ارائه ی گزارش ها دیگر گروه ها می توانند در تکمیل نمودن معالیت دیگر گروه ها نظر بدهند.

در پایان از فعالیت گروه ها طبق چک لیست تهیه شده می توان ارزشیابی نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجراي فعاليت :

 

(مراحل اجراي فعاليت به صورت مرحله به مرحله)

ارائه ی چک لیست به کاپیتان (سرگروه) هر تیم برای ارزشیابی از کارگروه  خود

ارائه ی چک لیست به کاپیتان (سرگروه) هر تیم برای ارزشیابی از کارگروه های دیگر

ارائه گزارش کار به معلم و بررسی آن در گروه و نصب روی دیوار کلاس

طرح یک مسئله در مورد زمین لرزه با توجه به نحوه ی خسارت و راه های مقابله

ارزشيابي از فعاليت :

معيارهاي ارزيابي از فعاليت اجرا شده مورد به مورد درج گردد

تهیه ی لیست وسایل توسط هر گروه شامل: ده  برگ کاغذ سفید- مداد رنگی – آبرنگ یا گواش

تهیه ی وسایل توسط معلم : تهیه ی چند عکس واقعی از زمین لرزه

 

امكانات مورد نياز طرح

 

کلاس درس- آذر ماه

مكان و ماه اجراي طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

                                 

 تاريخ : جمعه بیستم فروردین ۱۳۸۹ | 21:41 | نویسنده : زاهد مرادیانی |